NSK直线导轨常识

怎样正确安装NSK直线导轨及安装时注意哪些问题?

浏览:发布日期:2016-12-02 09:49:35 字号:  

怎样正确安装NSK直线导轨及安装时注意哪些问题?


  直线导轨是机械设备上必须使用的重要的传动设备也是机械设备实现自动化的条件之一,它对于精度的要求是非常高的,同时本身又具有很强的灵活性。不管是安装还是拆卸,它都需要保持原有的精密性,如果在拆卸过程中由于人为原因导致它的精度下降那就会给机械设备造成很大的困扰,所以在拆卸的时候我们必须要注意以下几点问题:


首先、滑块是直线导轨的核心部件,它的端面和侧面都会装配有塑料部件,这些塑料制品是比较脆弱的,如果用硬器敲击的话很容易损坏,直接导致滚珠从滑块里面滚出,进而整个滑块也会从轨道上面滑落。所以在拆卸时一定不要让滑块上面的塑料制品受到撞击。


其次、直线导轨上的零部件是比较多的,而且结构都较为复杂,这些零部件的合理搭配才使得导轨能够有较好的灵活性和较高的精度,所以我们在拆卸的时候不可以随意改动上面的零部件。


  最后、有的用户在使用的直线导轨的时候会感觉它的灵活性变弱了,他们会错误地认为是里面的滚珠不够而导致的这一问题,所以会自行往里面添加一些滚珠,这是坚决不允许的,首先,灵活性降低跟润滑油流失有很大的关系,另一方面,滚珠的规格有很多种,如果使用了不符合规定要求的滚珠那对导轨的伤害是很大的。如果确定是滚珠的原因建议请专业人士来处理。


以上信息由上海杰雅传动机械有限公司提供,公司现货供应所有NSK直线导轨型号:

    L1H15 L1H20 L1H25 L1H30 L1H35 L1H45 L1H55 L1H65 

    H15 H20 H25 H30 H35 H45 H55 H65 

    H15AN H15BN H20AN H20BN H25AN H25B H30AN H30BN H35AN H35BN 

    H45AN H45BN H55AN H55BN H65AN H65BN 

    H25AL H25BL H30AL H30BL H35AL H35BL H45AL H45BL H55AL H55BN 

    H15EM H15GM H20EM H2OGM H25EM H25GM H30EM H30GM H35EM H35GM 

    H45EM H45GM H55EM H55GM H65EM H65GM 

    H15EL H15GL H20EL H20GL H25EL H25GL H30EL H30GL H35EL H35GL 

    H45EL H45GL H55EL H55GL H65EL H65GL 

    H15FL H15HL H20FL H20HL H25FL H25HL H30FL H30HL H35FL H35HL 

    H45FL H45HL H55FL H55HL H65FL H65HL 

    LAH15 LAH20 LAH25 LAH30 LAH35 LAH45 LAH55 LAH65 

    LH08 LH10 LH12 LH15 LH20 LH25 LH30 LH35 LH45 LH55 LH65 

     NSK直线导轨-LS系列 

     

    L1S15 L1S20 L1S25 L1S30 L1S35 

    LS15 LS20 LS25 LS30 LS35 LS45 LS55 LS65 

    LS15CL LS15AL LS20CL LS20AL LS25CL LS25AL LS30CL LS30AL LS35CL LS35AL 

    LS15JM LS15EM LS20JM LS20EM LS25JM LS25EM LS30JM LS35JM LS35EM 

    LS15JL LS15EL LS20JL LS20EL LS25JL LS25EL LS30JL LS30EL LS35JL LS35EL 

    LS15KL LS15FL LS20KL LS20FL LS25KL LS25FL LS30KL LS30FL LS35KL LS35FL 

    NSKLS15 NSKLS20 NSKLS25 NSKLS30 NSKLS35 

    LAS15 LAS20 LAS25 LAS30 LAS35 LAS45 LAS55 LAS65 

    LAS15CL LAS15AL LAS20CL LAS20AL LAS25CL LAS25AL LAS30CL LAS30AL LAS35CL LAS35AL 

    LAS15JM LAS15EM LAS20JM LAS20EM LAS25JM LAS25EM LAS30JM LAS35JM LAS35EM 

    LAS15JL LAS15EL LAS20JL LAS20EL LAS25JL LAS25EL LAS30JL LAS30EL LAS35JL LAS35EL 

    LAS15KL LAS15FL LAS20KL LAS20FL LAS25KL LAS25FL LAS30KL LAS30FL LAS35KL LAS35FL 

     NSK直线导轨-LW系列 

    NSKLW17 NSKLW21 NSKLW27 NSKLW35 NSKLW50 

    NSKLW17EL NSKLW21EL NSKLW27EL NSKLW35EL NSKLW50EL 

    LAW17 LAW21 LAW27 LAW35 LAW50 

    L1W17 L1W21 L1W27 L1W35 L1W50 

     NSK微型滑块-PU系列 

    PU05 PU07 PU09 PU12 PU15 

    PAU05 PAU07 PAU09 PAU12 PAU15 

    P1U05 P1U07 P1U09 P1U12 P1U15 

    PU05TR PU07AR PU09TR PU09UR PU09UR PU12TR PU12UR PU15AL PU15BL 

     NSK微型滑块-LU系列 

    LAU05 LAU07 LAU09 LAU12 LAU15 

    L1U05 L1U07 L1U09 L1U12 L1U15 

    LU05 LU07 LU09 LU12 LU15 

    LU05TL LU07AL LU09AL LU09TL LU09AR LU09TR LU12AL LU12TL LU12AR LU12TR LU15AL 

    LU09BL LU09UL LU12BL LU12UL LU15BL 

    NSK滑块-PE系列(自润滑型) 

    PE05 PE07 PE09 PE12 PE15 

    PAE05 PAE07 PAE09 PAE12 PAE15 

    P1E05 P1E07 P1E09 P1E12 P1E15 

    PE05AR PE07TR PE09TR PE09UR PE12AR PE12BR PE15AR PE15BR 

    NSK滑块-LE系列 

    LE05 LE07 LE09 LE12 LE15 

    LAE05 LAE07 LAE09 LAE12 LAE15 

    L1E05 L1E07 L1E09 L1E12 L1E15 

    LE05-1 LE07-1 LE09-1 LE12-1 LE15-1 

    LE05AL LE07TL LE09AL LE09TL LE09AR LE09TR LE12AL LE12AR LE15AL LE15AR 

    LE07UL LE09UL LE09BL LE09UL LE12BL LE15BL 

    LE05CL LE07SL LE09CL LE09SL LE12CL LE15CL 

    NSK直线导轨-LY系列 

    LY15AL LY20AL LY20BL LY25AL LY25BL LY30AL LY30BL LY35AL LY35BL LY45AL LY45BL LY55AL LY55BL 

    LY15EL LY20EL LY20GL LY25EL LY25GL LY30EL LY30GL LY30TL LY35EL LY35GL LY45EL LY45GL LY55EL LY55GL 

    LY15FL LY20FL LY20HL LY25HL LY25FL LY30HL LY30FL LY35HL LH35FL LY45HL LY45FL LY55HL LY55FL 


PAGE TOP